Fagskolen Kristiania • Oslo

Vil du bli en del av vårt design-teknologiske team?

Fagskolen Kristiania leverer utdanning innen fagområdene design, kommunikasjon og teknologi, helse og oppvekst, samt økonomi og administrasjon.

Søknadsfrist er om -151 dager

Kontaktperson:

Randi Hobøl, Avdelingsleder design og teknologi

90 99 51 35

Randi.Hobol@kristiania.no


Søk her

Med nærmere 2 000 studenter og et bredt utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Fagskolen Kristiania en ledende aktør innen høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Som en del av stiftelsen Høyskolen Kristiania, jobber vi for å kunne tilby utdanning etterspurt av yrkeslivet, med mål om å bli Norges første uavhengige universitet. Våre studenter skal ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem ettertraktet og aktuell for arbeidslivet.

Engasjement som faglærer i Interaksjonsdesign 50%

Vi søker en kollega som kan undervise i prosess og prosjektledelse og digital prototyping. Det er en fordel å ha erfaring med utvikling av nettsider med verktøy som Webflow el.l. Du vil bli del av et design-teknologisk team, men hovedsakelig undervise på interaksjonsdesign. Engasjementet vil i første omgang vare fra begynnelsen av januar 2024 og ut året.

Vi ser etter en kollega med gode samarbeidsevner og faglig integritet. Du vil bidra til å utvikle, planlegge og gjennomføre undervisning, veilede studenter og er med på å styrke fagskolens tverrfaglige designmiljø, posisjon og verdi for bransjen.

Om deg

 • Du liker å snakke fag, og er opptatt av å formidle.
 • Du er selvdreven, og holder deg faglig oppdatert.
 • Du er vant å jobbe ut ifra en brukersentrisk designprosess.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Bidra til videreutvikling av utdanningen basert på dine kunnskaper og erfaringer i bransjen.

Pedagogisk kompetanse

Formell praktisk-pedagogisk kompetanse og erfaring fra undervisning er en fordel. Søkere som ikke har formell praktisk-pedagogisk utdanning, må forplikte seg til å øke sin kompetanse på dette feltet.

Dette kan vi tilby

Et godt faglig og kreativt arbeidsmiljø i en utviklingsorientert fagskole med store muligheter for å påvirke eget arbeidsfelt. Du blir en del av et miljø med bred kommunikasjonskompetanse hvor du får samarbeide med erfarne og dyktige kollegaer og engasjerte studenter.

 • Gode lønnsbetingelser og velferdsordninger.
 • Tilgang til designlab med 3D-printere, silketrykkverksted, osv.
 • Lokaler i Oslo sentrum
 • Parkering
 • Bedriftsidrettslag og tilgang til moderne treningslokale
 • Mobilordning
 • Kantineordning
 • Massasjeordning

Interessert?
Ta kontakt med fagansvarlig Eivind Solberg, eivind.solberg@kristiania.no, mob 45450242 eller leder av design og teknologiavdelingen Randi Hobøl, randi.hobol@kristiania.no, mob 90995135.

Søkere bes legge ved CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet, samt kopier av vitnemål.

Søknadsfrist: 26. november 2023

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.