Bouvet • Oslo

Tjenestedesignerne søker leder!

Vi er et av Norges største og mest kompetente designmiljø med over 120 designere. Vi vokser og lurer på om du er vår neste leder for tjenestedesign.

Søknadsfrist er om -53 dager

Tjenestedesignerne søker leder!Tjenestedesignerne søker leder!

Kontaktperson:

Therese Lindblom

+4741104201

Therese.lindblom@bouvet.no


Søk her

En tjeneste er samspillet mellom menneske, produkt og system. Å designe en tjeneste krever empati, kreativitet og samarbeid slik at den skaper gode opplevelser for alle involverte aktører. Vi ser etter deg som forstår viktigheten og gleden av å skape det.

Bouvet har et av Norges største og mest kompetente designmiljø med over 120 designere innenfor forretnings-, tjeneste-, interaksjons- og grafisk design. Bare i Oslo er vi over 60, og vi vokser kontinuerlig. Interessen for fagområdet tjenestedesign er stor, og vi ønsker å styrke satsningen ytterligere. Derfor er vi nå på jakt etter vår neste leder for tjenestedesign. 

Hva skal du gjøre?

Du skal jobbe fulltid som leder, og som leder i Bouvet må du vite hva folka dine tenker, ønsker og vil, og hva kundene dine er opptatte av til enhver tid. Som leder kjenner du dine kunder, kolleger og medarbeidere som mennesker, ikke bare som fagfolk.

Du skal jobbe med salgs- og tilbudsarbeid, både på de store rammeavtalene og de små oppdragene for startups eller små bedrifter. Du kommer til å jobbe tett med kundene våre for å bidra til at vi tilbyr den kompetansen de trenger i en omskiftelig hverdag. Du får muligheten til å være rådgiver for kundene, samtidig som din kunnskap om kundene vil være viktig input til vår faglige utvikling.

Du får ansvar for å videreutvikle og rekruttere dyktige medarbeidere i den retningen vi mener er riktig for å komme nærmere vår visjon om å gå foran og bygge fremtidens samfunn. Du skal følge dine ansatte gjennom tykt og tynt, gjennom å sikre gode oppdrag, videreutvikle kompetanse og bidra til at Bouvet forblir den gode arbeidsplassen vi er i dag.

Hva kan vi tilby?

Vi er opptatt av vår kultur og våre verdier, og vi baserer vår ledelse på disse – hver dag, hele året. Hos oss blir du godt mottatt, godt ivaretatt og du får stor grad av både frihet og ansvar til å gjøre jobben slik du mener er best, samtidig som du også har en god balanse mellom jobb og fritid. Du vil selvfølgelig også få muligheten til å styrke din egen kompetanse gjennom kurs og konferanser. 

Vi vet at sosiale tilstelninger med kollegaer bidrar til bedre trivsel. Hos oss er det derfor alltid noe som foregår, enten det er fredagspils, en helaften på labben (ja, vi har vår egen lab med HoloLens, 3D-printer, symaskin med mer), volleyballtrening eller vår årlige og berømte tur for å feire vår uavhengighet, der absolutt alt kan skje.

I Bouvet lever vi gjerne for jobben. Samtidig skal vi leve av arbeidet vi gjør. Derfor har vi konkurransedyktig lønn, kollektiv bonus, aksjeprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger. Les mer om våre betingelser og goder, og prøv gjerne vår GulrotindeksTM for å lese om de temaene som er særlig viktig for deg.

Hvem er vi på jakt etter?

Vi søker deg som kan skape de spennende oppdragene og som ser hvordan tjenestedesign kan bidra til å utvikle fremtidens samfunn i årene som kommer. Du ønsker å ha ansvar for en gruppe av våre nåværende og fremtidige tjenestedesignere, og legge til rette for å skape gode brukeropplevelser i våre kunders produkter og tjenester.

For oss er alder, kjønn, bakgrunn, opprinnelse og alt det der uviktig. Det viktige for oss, er at du brenner for å gjøre en forskjell. En forskjell for kundene våre, våre medarbeidere, men også for deg og meg som samfunnsborgere.

For at du skal være godt rustet til dette, mener vi at du:

  • må ha en god forståelse av tjenestedesign som fagfelt og i et forretningsperspektiv
  • er en forkjemper for å utnytte samspillet mellom teknologi og design til å skape et bedre samfunn
  • gjerne kan ha ledererfaring, men det er viktigere at du har ønske om og evne til å utvikle dine medarbeidere og deg selv
  • har god forretningssans
  • klarer å utvikle vårt tjenestedesignmiljø faglig og sørge for vekst
  • evner å bidra til at vi er synlige på eksterne arenaer, men ikke nødvendigvis stå på scenen selv
  • har interesse for å følge med på hva som rører seg i markedet, både hos kunder, innenfor trender og faglig utvikling
  • bør ha høyere utdanning innen tjenestedesign, designfag eller tilsvarende, men tilstrekkelig relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette


Vi gleder oss til å høre fra deg!