AtB AS • Trondheim

Senior prosjektleder

Senior prosjektleder til Tilbudsutvikling og mobilitet i AtB AS

Søknadsfrist er om -8 dager

Senior prosjektlederSenior prosjektleder

Kontaktperson:

Harald Storrønning

47 31 09 23

harald.storronning@atb.no


Nettside

Hver dag reiser nærmere 170.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag hvor vi skal bidra til et velfungerende samfunn, og våre tilbud og tjenester har stor betydning for hverdagen til mange mennesker.

Vi søker nå etter selvstendig, offensiv og samarbeidsorientert prosjektleder som skal gjøre AtBs utredningsarbeid for det offentlige mobilitetstilbudet i Trondheimsområdet og regionene av Trøndelag fra 2029. Tilbudet vil omfatte dagens kjente tilbud med buss og fleksibel transport, men også nye mobilitetsløsninger som sykkel, biltjenester og andre forretningsmodeller vil inngå i utredningsarbeidet.

Stillingen tilhører avdeling Tilbudsutvikling og mobilitet i AtB og er nyopprettet for utredningsarbeidet som vil pågå i perioden 2023-2025. Utredningsarbeidet følges opp med av anskaffelse av nytt mobilitetstilbud i 2026 og oppstartforberedelser i 2027-2029 frem til nytt tilbud realiseres i august 2029.
Avhengig av kompetanse og motivasjon vil prosjektleder kunne følge/få ansvar for anskaffelse og oppstartforberedelser.

Det ligger til stillingen å gjennomføre en ansvarlig og involverende utredning om hvordan tilbudet i Miljøpakkeområdet skal innrettes fra 2029. Videreføring og videreutvikling av metrobuss-systemet med utvikling av nye knutepunkt, og tilpasning av det øvrige rutetilbudet i forhold til nytt togtilbud, trikk og nye mobilitetsløsninger. Behovet for ny infrastruktur og håndtering av nullutslippskrav vil også være en problemstilling i utredningsarbeidet. Utredningsrapporten vil representere AtBs faglige råd til den politiske behandlingen i 2025.

Stillingen rapporterer til direktør for Tilbudsutvikling og mobilitet og inngår i avdelingens ledergruppe, men kan også være aktuell prosjektleder for andre prosjekter i AtB.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede fremtidig rutetilbud for byvekstavtaleområdet under Miljøpakken i Trondheim gjennom egen prosjektorganisasjon, eksterne interessenter og referansegrupper.
 • Med utvidet byvekstavtale og konsekvensen for tilstøtende tilbud, vurdere og fremme avbøtende tiltak for mobilitetstilbudet i det øvrige Trøndelag.
 • Som senior prosjektleder bidra til måloppnåelse og utvikling av AtB som en attraktiv arbeidsplass og en effektiv organisasjon.

Kvalifikasjoner

 • Master/bachelor innen samfunn, teknologi eller økonomi.
 • Erfaring fra prosjektledelse med komplekse problemstillinger. Erfaring med politiske prosesser er ønskelig
 • En fordel med kjennskap til samferdselsområdet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Arbeidsstil og personlige egenskaper

 • Ryddig og systematisk.
 • Analytisk i arbeidsform, ansvarlig og involverende, men opptatt av fremdrift og opptrer selvstendig.

Vi tilbyr

 1. En viktig stilling i en virksomhet med et spennende samfunnsoppdrag, hvor vi gjør Trøndelag tilgjengelig gjennom bærekraftige løsninger, prioriterer klima og miljø og leverer tjenester med høy kvalitet til innbyggere og besøkende.
 2. God mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom oppgaver, ansvar og lederutviklingsprogram.
 3. Lønn etter avtale.
 4. Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger.
 5. Sentralt beliggende arbeidssted i Trondheim sentrum

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et framtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. AtB har et omfattende samfunnsansvar og er en sterk merkevare med stor betydning for befolkningen i Trøndelag. For kunden er det enden av reisen som er målet.

Vi jobber hver dag med å skape gode brukeropplevelser innen mobilitet og hele reisen fra A til B. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Det betyr å sikre god drift og tilpasning av det etablerte mobilitetstilbudet i Trøndelag, med buss, trikk, hurtigbåt, ferge og skoleskyss, i tillegg til å inkludere nye aktuelle mobilitetsløsninger som får folk fra A til B.

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. AtB omsatte i 2022 for ca. 2,6 mrd. NOK. Selskapet er et AS og 100 % eid av Trøndelag fylkeskommune. Vi har 106 årsverk, hvor 40 % er kvinner og 60 % er menn. AtB har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag.