AtB AS • Trondheim

Senior Frontend-utvikler

Ikke bare en jobb. Men muligheten til å forandre Trøndelag.

Søknadsfrist er om -406 dager

Senior Frontend-utviklerSenior Frontend-utvikler

Kontaktperson:

Tom Nørbech

90 89 68 51

tom.norbech@atb.no


Nettside

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et fremtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. Hver dag reiser 170.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag som bidrar til et velfungerende samfunn, og som har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet.

Gjennom vår satsing 'AtBs mobilitetsplattform' bygger vi et økosystem som fremmer digital innovasjon. Vi samarbeider med Entur og kollektivbransjen om en nasjonal digital infrastruktur, og ligger langt framme i utviklingen av nye digitale løsninger som er tatt i bruk i Trøndelag og flere andre fylker. Viktige stikkord i vårt utviklingsløp er open source, brukersentrerte løsninger og smidig arbeidsmetodikk.

Vi har nå behov for å styrke teamet som jobber med utvikling av digitale tjenester, og ser derfor etter en senior frontend-utvikler.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du jobbe med app- og webutvikling sammen med dyktige kollegaer. Teamet jobber smidig og med stor grad av brukerinvolvering. Du blir involvert i hele design- og utviklingsprosessen, og vil jobbe tett sammen med andre utviklere, designere, produkteiere og fagspesialister i AtB. For utvikling i vår frontend benytter vi hovedsakelig React, React Native og Typescript.

Les mer om AtBs mobilitetsplattform her: https://beta.atb.no/

Sjekk også: https://github.com/AtB-AS

Vi ser etter deg som har

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring med app- og webutvikling
 • evne til å se helhet og ta ansvar for arkitekturvalg og forvalt barhet
 • interesse og ambisjoner for fremtidens digitale mobilitetsløsninger
 • gjerne spisskompetanse innen Android
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Du jobber bra både i team og selvstendig. Vi leverer som et team og spiller hverandre gode.

Hos oss vil du få utfordrende oppgaver i et arbeidsmiljø der vi sammen er opptatt av å utvikle AtB til det beste for Trøndelags innbyggere. Vi ønsker å ivareta og bygge videre på et arbeidsmiljø som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse. Hva du selv bringer med deg inn i organisasjonen er derfor viktig for oss - ikke bare av erfaring og kompetanse, men også av engasjement og humør.

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende stilling i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag
 • viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og -tjenester
 • inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for avtale om hjemmekontor

Iht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et framtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. AtB har et omfattende samfunnsansvar og er en sterk merkevare med stor betydning for befolkningen i Trøndelag. For kunden er det enden av reisen som er målet.

Vi jobber hver dag med å skape gode brukeropplevelser innen mobilitet og hele reisen fra A til B. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Det betyr å sikre god drift og tilpasning av det etablerte mobilitetstilbudet i Trøndelag, med buss, trikk, hurtigbåt, ferge og skoleskyss, i tillegg til å inkludere nye aktuelle mobilitetsløsninger som får folk fra A til B.

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. AtB omsatte i 2022 for ca. 2,6 mrd. NOK. Selskapet er et AS og 100 % eid av Trøndelag fylkeskommune. Vi har 106 årsverk, hvor 40 % er kvinner og 60 % er menn. AtB har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag.