AtB AS • Trondheim

Prosjektleder forretningsutvikling

Vil du jobbe med å forme fremtidens mobilitet i Trøndelag?

Søknadsfrist er om -427 dager

Prosjektleder forretningsutviklingProsjektleder forretningsutvikling

Kontaktperson:

Tom Nørbech

90 89 68 51

tom.norbech@atb.no


Nettside

Prosjektleder forretningsutvikling

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et fremtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. Hver dag reiser 170.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag som bidrar til et velfungerende samfunn, og som har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet

De store teknologitrendene som elektrifisering, digitalisering og automatisering er på full fart inn i kollektivsektoren. Dette gir helt nye muligheter til utvikling av produkter og tjenester for Trøndelags befolkning. Vi er godt i gang med å etablere et miljø for innovasjon og utvikling på huset (se atbeta.no).

Vi søker nå en engasjert prosjektleder som vil være med oss på reisen. Du vil bli sentral i arbeidet med å utvide vårt mobilitetstilbud med delingstjenester som bildeling, el-sparkesykler og bysykler, med tilhørende utvikling av konsepter og gode digitale løsninger for å gjøre dem attraktive for trøndere.

Du evner å tenke nytt og se muligheter, og samtidig ha struktur og framdrift i arbeidet. Du må være komfortabel med å ikke ha alle svarene lett tilgjengelig. Du trives i en hverdag hvor informasjonskartlegging og langsiktig planlegging fører til operasjonelt arbeid. Du har interesse for framtidens mobilitetsløsninger og ønsker å bidra til å forme og realisere AtBs strategier innen teknologi- og forretningsutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse for utvikling av nye produkter, tjenester og pilotprosjekter innen forretningsutvikling og teknologiutvikling
 • Bidra inn i øvrige prosjekter hvor andre står for prosjektledelsen
 • Følge med på marked, trender og rammebetingelser
 • Støtte ledelsen med bakgrunnsmateriale og beslutningsgrunnlag

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid, og da helst med prosjektledelse
 • Gode analytiske evner
 • Kjennskap til ulike prosjektledelsesmetodikker (ikke bare tradisjonell prosjektledelse, men også rammeverk som Prince2 og ulike varianter av smidig utviklingsmetodikk)

Gjerne også erfaring med ett eller flere av disse områdene:

 • Økonomiske/kvantitative analyser
  • Mobilitet
  • Tjenestedesign
 • Utvikling av digitale produkter
 • Datadrevet forretningsutvikling

Personlige egenskaper

Evner å kombinere nysgjerrighet og engasjement for framtidens mobilitetsløsninger med struktur i framdrift.

Du jobber bra både i team og selvstendig. Vi leverer som et team og spiller hverandre gode.

Hos oss vil du få utfordrende oppgaver i et arbeidsmiljø der vi sammen er opptatt av å utvikle AtB til det beste for Trøndelags innbyggere. Vi ønsker å ivareta og bygge videre på et arbeidsmiljø som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse. Hva du selv bringer med deg inn i organisasjonen er derfor viktig for oss - ikke bare av erfaring og kompetanse, men også av engasjement og humør

Hva vi tilbyr

 • utfordrende og spennende stilling i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag
 • viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og -tjenester
 • inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for avtale om hjemmekontor

Iht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et framtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. AtB har et omfattende samfunnsansvar og er en sterk merkevare med stor betydning for befolkningen i Trøndelag. For kunden er det enden av reisen som er målet.

Vi jobber hver dag med å skape gode brukeropplevelser innen mobilitet og hele reisen fra A til B. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Det betyr å sikre god drift og tilpasning av det etablerte mobilitetstilbudet i Trøndelag, med buss, trikk, hurtigbåt, ferge og skoleskyss, i tillegg til å inkludere nye aktuelle mobilitetsløsninger som får folk fra A til B.

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. AtB omsatte i 2022 for ca. 2,6 mrd. NOK. Selskapet er et AS og 100 % eid av Trøndelag fylkeskommune. Vi har 106 årsverk, hvor 40 % er kvinner og 60 % er menn. AtB har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag.