Universitetet i Oslo • Oslo

Tjenestedesigner

Vil du forme framtidens brukeropplevelser med det største designmiljøet i UH-sektoren?

Søknadsfrist er om 37 dager

TjenestedesignerTjenestedesigner

Kontaktperson:

Tomm Eriksen, Seksjonsleder Design og brukeropplevelse

92 86 19 86

tomm.eriksen@usit.uio.no


Søk her

Om stillingen

Vi søker etter to tjenestedesignere, en fast og et midlertidig 12 måneders vikariat. Begge stillinger er 100%. Som tjenestedesigner vil du bli en del av seksjon for Design og brukeropplevelse ved IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo. Vi består av 24 ansatte og er det største designmiljøet i universitets - og høyskolesektoren.

Vi ser etter deg med sterkt faglig engasjement og som har en brukersentrert og kreativ tilnærming til problemløsning og tjenesteutvikling. Er du i tillegg en som deler av din kunnskap, kan formidle og visualisere, er nysgjerrig og tør å utfordre, blir vi glade. Sånt liker vi. Søk da vel!

Du vil bli en del av et faglig felleskap med faste ukentlige og månedlige faglige aktiviteter som «UX-timen» og «faglig fredag». For å få et glimt av hvordan det er å jobbe hos oss kan du lese mer om: Seksjon for design og brukeropplevelse og følge oss på Instagram!

Autotekst og GPT UiO er eksempler på tjenester med kul teknologi som vi har levert det siste året. Som tjenestedesigner hos oss vil du få muligheten til å drive innovasjon med brukeren i sentrum.

Vi vektlegger engasjement og motivasjon for å tilby brukervennlige tjenester som støtter vårt samfunnsoppdrag om forskning og utdanning.

Kvalifikasjoner

Som tjenestedesigner på UiO bør du ha med deg en bred verktøykasse fra faget og en fremoverlent holdning til komplekse problemstillinger. I tillegg tror vi at du har

 • Dyptgående forståelse av designprosessen, fra innsikt og analyse til konseptualisering og implementering.
 • Gode formidlings - og visualiseringsevner og er trygg i rollen som fasilitator i workshops.
 • Erfaring med brukertesting og iterativ designprosess.
 • Evne å lede prosjekter og samarbeide tett med tverrfaglige team, samt evne til å forstå og tolke komplekse organisasjonsbehov og omsette dem til brukervennlige tjenester.
 • Bachelor- eller mastergrad innen design og en portefølje som viser kvalifikasjonene i praksis med fokus på prosess og metoder. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har gode evner til å jobbe selvstendig og i team. God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Det er også fint om du er:

 • Nysgjerrig og fremoverlent.
 • Analytisk, systematisk og har god gjennomføringsevne.
 • En målrettet og kreativ problemløser.
 • En lagspiller som motiverer og engasjerer folk rundt deg!

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et rikt designmiljø med bred kompetanse og god delingskultur.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale.
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.
 • Lønn som overingeniør, stillingskode 1087, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et lønnsspenn mellom kr 604 900 - 667 700. Alternativt som senioringeniør, stillingskode 1181, i et lønnsspenn mellom kr 679 700 - 759 100 , avhengig av kompetanse og erfaring.
 • For innplassering som senioringeniør så kreves relevant mastergrad og minimum 3 år relevant arbeidserfaring innen tjenestedesign, og du vil måtte beherske arbeidsoppgaver med større bredde og høyere kompleksitet enn som overingeniør.
 • Vi oppfordrer nyutdannede til å søke!

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester - har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.
 • Portefølje som viser kvalifikasjonene i praksis med fokus på prosess og metoder, gjerne fra skoleprosjekter hvis du er nyutdannet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om Universitetet i Oslo og IT-avdelingen

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IT-avdelingen (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) har ansvaret for å designe, utvikle og drifte IT-tjenester som brukes både ved UiO og i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer, med drøyt 350 ansatte fordelt på 4 underavdelinger og 28 seksjoner. Vi arbeider med et bredt spekter av spennende, tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. I IT-avdelingen legger vi stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Se: IT-avdelingen på 1 minutt

Ler mer om: IT-avdelingen ved UiO

Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre i forsknings- og UH-sektoren.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.