AtB AS • Trondheim

Tjeneste- og UX-designer

Ikke bare en jobb. Men muligheten til å forandre Trøndelag.

Søknadsfrist er om -427 dager

Tjeneste- og UX-designerTjeneste- og UX-designer

Kontaktperson:

Tom Nørbech

90 89 68 51

tom.norbech@atb.no


Nettside

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et fremtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. Hver dag reiser 170.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag som bidrar til et velfungerende samfunn, og som har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet.

Fremtidens mobilitetstjenester fordrer åpenhet, involvering og bredt engasjement. Målet er at veien fra kundebehov til løsning skal bli kortest mulig gjennom samskaping og smidig utvikling. Vi samarbeider med Entur og kollektivbransjen, og ligger langt framme i utviklingen av nye løsninger som er tatt i bruk i Trøndelag og flere andre fylker.

Vi har nå behov for å styrke teamet som jobber med innovasjon og utvikling av digitale tjenester, og ser derfor etter en tjeneste- og UX-designer. Vi ser etter deg som har et hjerte for Trøndelags mobilitetstilbud og ønske om å skape gode mobilitetstjenester med brukerne i sentrum.

Les mer om våre prosjekter og AtB’s mobilitetsplattform her: https://beta.atb.no/pilotprosjekter, https://beta.atb.no.

Arbeidsoppgaver

 • Oversette komplekse problemstillinger til konsepter og gode digitale mobilitetsløsninger i app og på web
 • Jobbe operativt med alle deler av en designprosess
 • Kartlegge brukerbehov
 • Fremme brukerbehov og diskutere løsninger med forretningsutviklere, frontend-utviklere og andre fagmiljø
 • Utarbeide wireframes og klikkbare prototyper
 • Planlegge og gjennomføre brukertester
 • Ha fokus på hele brukerreisen og hvordan denne kan forbedres
 • Følge med på bruksstatistikk og bruke dataanalyse i design og videreutvikling av tjenester

Personlige egenskaper

Hos oss vil du få utfordrende oppgaver i et arbeidsmiljø der vi sammen er opptatt av å utvikle AtB til det beste for Trøndelags innbyggere. Vi ønsker å ivareta og bygge videre på et arbeidsmiljø som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse. Hva du selv bringer med deg inn i organisasjonen er derfor viktig for oss - ikke bare av erfaring og kompetanse, men også av engasjement og humør.

Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Minst 5 års erfaring innen innovasjon og design av digitale tjenester
 • God erfaring med å fasilitere brukersentrerte designprosesser i tverrfaglige team
 • Liker å sette deg inn i nye og noen ganger komplekse utfordringer
 • Genuin interesse og entusiasme for å jobbe brukersentrert med mobilitetstjenester og teknologi
 • Erfaring med verktøy som Figma, Miro e.l.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende stilling i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag
 • Viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetstjenester
 • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for avtale om hjemmekontor

Iht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et framtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. AtB har et omfattende samfunnsansvar og er en sterk merkevare med stor betydning for befolkningen i Trøndelag. For kunden er det enden av reisen som er målet.

Vi jobber hver dag med å skape gode brukeropplevelser innen mobilitet og hele reisen fra A til B. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Det betyr å sikre god drift og tilpasning av det etablerte mobilitetstilbudet i Trøndelag, med buss, trikk, hurtigbåt, ferge og skoleskyss, i tillegg til å inkludere nye aktuelle mobilitetsløsninger som får folk fra A til B.

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. AtB omsatte i 2022 for ca. 2,6 mrd. NOK. Selskapet er et AS og 100 % eid av Trøndelag fylkeskommune. Vi har 106 årsverk, hvor 40 % er kvinner og 60 % er menn. AtB har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag.