Politiets IT-enhet • Oslo

Senior produktdesigner

Politiet trenger flere designere!

Søknadsfrist er om -58 dager

 Senior produktdesigner Senior produktdesigner

Kontaktperson:

Marte Holmøy, Seksjonssjef Design

48267561

Hanne.Marte.Holmoy@politiet.no


Søk her

Vil du designe produkter og tjenester som er komplekse, informasjonstette, sikkerhetskritiske og tilgjengelige i sanntid uansett geografi, vær og stressnivå? Om dette ikke fristet nok kan vi legge til at de må være brukervennlige, tilpasset roller og kontekst samt i tråd med alle lover og regelverk både nasjonalt og internasjonalt. For å sukre pillen legger vi til en god dose designgjeld på eksisterende landskap.

Politiets samfunnsoppdrag handler om mer enn å bare være synlig i gatene og rykke ut ved hendelser. De skal ivareta samfunnets og vår trygghet og sikkerhet, både hjemme, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Kort sagt, der vi er som innbyggere og det vi er som samfunn og velferdsstat. Det gjelder også de som bryter reglene. For å ivareta dette ansvaret har vi domener innenfor forebygging, etterretning, etterforskning, forvaltning, sivil rettspleie, grense- og territorialkontroll i tillegg til det mer kjente operative arbeidet. Felles for dem alle er at de er avhengig av brukervennlige produkter og tjenester for å levere på samfunnsoppdraget. Det er her Politiets IT-enhet (PIT) kommer inn.

Som organisasjon er PIT på en endringsreise fra å være en klassisk prosjektdominert tjenesteleverandør til en teknologipartner i politiets digitale transformasjon - og vi trenger hjelp! Her har du mulighet til å være med fra starten av og sette ditt preg på merkevaren vår.

Vi er i skrivende stund 14 designere i PIT som jobber i ulike tverrfaglige team i leveranseområder og produktområder. Vi er en sammensetning av digitale produktdesignere (UX), tjenestedesignere, visuelle designere, innholdsdesignere og all of the above. Stemningen og pågangsmotet er på topp, og vi fokuserer på de mest kjernekritiske områdene våre. I tillegg har vi hjelp på flere andre områder av innleide designere.

Vi trenger flere kolleger til kjernekritiske oppgaver og ønsker oss mangfold både i designfaget, som menneske og som virksomhet.

Som designer i politiet jobber du i et tverrfaglig team med digital produktutvikling og skaper verdi for innbyggere og politiet hver eneste dag. Vi er tett på brukerne og samarbeider med andre fagmiljøer for å hele tiden løse de rette problemene til rett tid. I ryggen har vi et kompetent og godt fagmiljø som utveksler og deler bådehøydepunkter, skuffelser, erfaringer og kunnskap.

Kunne du tenke deg å ha ansvaret for eksempelvis

 • Politiets brukeropplevelse som gjenkjennbar merkevare, hvordan politiets produkter og tjenester skal oppleves
 • Produktets visuelle brukeropplevelse hvor visuelle virkemidler fremmer god interaksjon.
 • Sikre brukersentrert tjenestedesign og produktutvikling; felles eierskap til brukerinnsikt og brukeropplevelse i tverrfaglige team.
 • Avdekke brukerbehov og levere gode brukeropplevelser og tjenester
 • Sikre at teamet i fellesskap utvikler løsninger basert på brukers behov og løser de rette problemene.
 • Produktets innholdsdesign og informasjonsarkitektur: våre produkter og tjenester kommuniserer godt med brukerne.

Jobben går ut på å

 • Identifisere og definere problemer, muligheter og brukerbehov gjennom kvalitative metoder i samarbeid med teamet
 • Planlegge og gjennomføre innsiktsarbeid og behovsanalyse på tvers av fagområder og organisasjon sammen med teamet
 • Jobbe tverrfaglig for å identifisere mulighetsrom og konsepter
 • Kartlegge og fremstille helheten i dagens tjenester og løsninger
 • Utforme skisser, detaljert design og prototyper
 • Utforme aktørnettverk, aktøranalyser, brukerreiser og historier
 • Planlegge og gjennomføre brukertester og jobbe med pilotering av nye løsninger
 • Gjennomføre kvantitative målinger og følge verdiutvikling
 • Bidra i oppbyggingen av politiets designmiljø og formidling av faget i organisasjonen
 • Bidra til politiets designsystem
 • Skape et tillitsbasert og inkluderende miljø, med ulikheter og hvor det er høyt til taket
 • Sikre at vi deler relevant læring og kompetanse på tvers av PIT

Dette må du ha for å jobbe som designer i PIT

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. (Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.)
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling eller rolle, eksempelvis med design av fagsystemer for ekspertbrukere, sikkerhetskritiske systemer, selvbetjeningsløsninger, mobile løsninger, innholdsdesign, universell utforming osv
 • Erfaring fra å jobbe med design i større organisasjoner og i produktutviklingsløp med komplekse problemstillinger
 • Være sterk på designprosess og metoder for brukerinvolvering
 • Dokumentert arbeidserfaring med kontinuerlig utvikling i tverrfaglige team
 • Dokumentert arbeidserfaring med å designe teknologopplevelse i tett samarbeid med teamet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg må du

 • Ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Som ansatt i PIT setter jeg pris på

 • Sentral arbeidsplass på Majorstua med et Kaffebrenneri vis a vis.
 • Jeg kan jobbe hjemmefra hvis jeg må og vil
 • Jeg har 2 timer avsatt tid til trening i arbeidstiden (per uke) - og jammen er det ikke flere treningssentre i nærheten også (hvor jeg får rabatt)
 • Jeg har fast avsatt tid til kompetanseheving 2 hele dager i måneden.
 • Jeg er medlem av Statens Pensjonskasse, med gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 700 000 - 930 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fortsatt interessert?

I denne runden trenger vi digitale produktdesignere til team i vårt produktområde "Fra hendelse til avgjort sak", til våre biometriløsninger og til team i det politioperative landskapet. Innholdsdesignere og tjenestedesignere til å forbedre vår informasjonshåndtering på tvers og visuelle designere til informasjonstette systemer for operative styrker. Og ikke minst: designere til å bidra til vårt Designsystem. Ble du nysgjerrig? Vi tar gjerne en prat og deler mer informasjon, og selvsagt aller helst en søknad fra deg.

Som ansatt i Politiets IT-enhet blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.